PRADŽIA ŽODYNAS YOUTUBE PRATIMAI GRAMATIKA SKAITINIAI NUORODOS MANO CV NUOTRAUKOS

 
 

Norvegų-lietuvių ir lietuvių-norvegų kalbų žodynas
(2010 m. laida)

Rašydamas žodyną, stengiausi dirbti kuo sąžiningiau ir nuoširdžiau. Vis dėlto klaidų išvengti turbūt neįmanoma (neklysta tik tas, kas nedirba). Keletą klaidų jau spėjau pastebėti, tad skubu jas atitaisyti šiame tinklapyje. Jeigu pastebėjote daugiau klaidų, maloniai prašau parašyti man el. paštu.

Pastebėtų klaidų atitaisymas
Pusl. Klaidingai parašyta Turėtų būti (...ir komentaras...)
20 annsate ansatte (turi būti viena -n- ir dvi -tt-)
26 avlast(n)ning avlast(n)ing (buvo parašyta viena -n- per daug)
34 bekken ~et <...> ligonio antis bekken ~et <...> basonas (netikslus vertimas; beje, kitos reikšmės nurodytos teisingai)
38 besto bestå (bendratis baigiasi raide -å)
107 franksmann franskmann (dvi raidės sukeistos vietomis)
233 morsmelktilleg morsmelktillegg  (trūksta raidės -g)
254 oppstemt ~, ~e įsitempęs, susijaudinęs pakylėtas (netikslus vertimas)
255 opsvulmet oppsvulmet (trūksta raidės -p-)
283 regissør ~en režisuoti regissør ~en režisierius (čia daiktavardis)
344 språkundevisning språkundervisning (trūksta raidės -r-)
374 tilrettevise ~te, ~t pataisyti tilrettevise ~te, ~t priekaištauti, [pa-,su-]peikti (netikslus vertimas)
401 vellvillig velvillig (skiemenyje vel- turi būti tik viena -l-)
402

vemod ~et liūdesys, gedulas
vemodig ~, ~e liūdnas, gedulingas

vemod ~et liūdesys, graudulys, ilgesys, nostalgija
vemodig ~, ~e
liūdnas, graudus, graudulingas, ilgesingas, nostalgiškas (nevisai tikslus vertimas)


Vertimo papildymas

Pusl. Parašyta Vertėtų pridurti
49 brukbar ~t, ~e naudojamas, tinkamas naudoti bruke ~te, ~t naudoti(s), vartoti; išleisti (pinigus), praleisti, sugaišti, sunaudoti (laiką ar pan.)
194 krok ~en kablys 2. kampas
226 mene ~te, ~t manyti, laikytis požiūrio turėti omenyje; ketinti, turėti intenciją
226 mening ~a/~en nuomonė, požiūris ketinimas, sumanymas, intencija; prasmė
248

offentlig ~, ~e oficialus, viešas

valstybinis, valdiškas
250 omsorg ~a/~en rūpyba, globa priežiūra, praktinė pagalba
325 skyld ~a/~en kaltė, skola for … skyld – … vardan, … dėlei;
for sikkerhets skyld – dėl viso pikto
;
for orden skyld – tvarkos dėlei, dėl viso pikto
380 trenge ~te, ~t reikėti; jeg trenger – man reikia II. trenge ~te, ~t grūsti, stumti;
trenge seg (inn / gjennom)
– brautis, grūstis, spraustis (į / per);
trenge noen opp i et hjørne – užspeisti ką nors į kampą;
de trengte seg sammen om vinneren – jie susigrūdo/susispietė aplink nugalėtoją;
han ville ikke trenge seg innpå henne – jis nenorėjo lįsti jai į akis (plg. påtrengende ~, ~)
trenges, trengs, trengtes, har trengtes reikėti; det trengs ikke – tai nebūtina
383 tur ~en 1. turas, pasivaikščiojimas, kelionė, žygis; 2. pasisekimas, sėkmė 3. eilė (metas ką daryti); det er min tur nå – dabar mano eilė


2010 m. leidimas

 

NB: čia pateikti pataisymai ir papildymai 2010 metų leidimui.