PRADŽIA ŽODYNAS YOUTUBE PRATIMAI GRAMATIKA SKAITINIAI NUORODOS MANO CV NUOTRAUKOS

 
 

Norvegų-lietuvių ir lietuvių-norvegų kalbų žodynas
(2011 m. laida)

Rašydamas žodyną, stengiausi dirbti kuo sąžiningiau ir nuoširdžiau. Vis dėlto klaidų išvengti turbūt neįmanoma (neklysta tik tas, kas nedirba). Keletą klaidų jau spėjau pastebėti, tad skubu jas atitaisyti šiame tinklapyje. Jeigu pastebėjote daugiau klaidų, maloniai prašau parašyti man el. paštu.

Pastebėtų klaidų atitaisymas

Pusl.

Parašyta Turėtų būti (ir komentaras)
28 avlast(n)ning avlast(n)ing – buvo parašyta viena „n“ per daug
38 bekken ~et <...> ligonio antis

bekken ~et <...> basonas – netikslus vertimas; beje, kitos reikšmės nurodytos teisingai

121 franksmann franskmann – buvo sukeistos vietomis dvi raidės
183 instille dråpehastighet innstille ... – trūko vienos -n-
271 nedskyte ~skjø(y)t, ~skutt nedskyte ~skjøt/~skøyt, ~skutt – nepakankamai aiškiai nurodytos galimos preterito formos
287 oppstemt ~, ~e įsitempęs, susijaudinęs pakylėtas – buvo pateiktas ne visai tikslus vertimas
320 regissør ~en režisuoti regissør ~en režisierius – čia daiktavardis
432 hun trygg på oppgaven sin hun er trygg på oppgaven sin  – trūko žodžio „er“
456 vellvillig velvillig – buvo parašyta viena „l“ per daug

457

vemod ~et liūdesys, gedulas

vemodig ~, ~e liūdnas, gedulingas

vemod ~et liūdesys, graudulys, ilgesys, nostalgija

vemodig ~, ~e liūdnas, graudus, graudulingas, ilgesingas, nostalgiškas

457 vende den andre kinnet til vende det andre kinnet til – klaidingas artikelis, turi būti det, o ne den (et kinn – niekatroji giminė); atkreipkite dėmesį, kad daiktavardžio formoje kinnet klaidos nėra


Vertimo papildymas

Pusl. Parašyta Vertėtų pridurti
218 krok ~en kablys 2. kampas
279

offentlig ~, ~e oficialus, viešas

valstybinis, valdiškas
282 omsorg ~a/~en rūpyba, globa priežiūra, praktinė pagalba
     
     


NB: čia pateikti pataisymai ir papildymai 2011 metų leidimui.